Tuesday, April 16, 2019

  • Tuesday, April 16, 2019
  • Elder of Ziyon
Assaf Voll in Israel published a Biblical-style description of Netanyahu's political career that has gone viral, and it is quite funny. (Haaretz called it "irritating.")

Here it is in Hebrew and an English translation from EoZ friend Yoel:


דברי ימי נתניהו
---
איש היה בישראל ושמו בנימין בן בן-ציון נתניהו איש ימיני; ויך בנימין את שמעון הפרסי ויושע את ישראל מיד פרס; וימלוך על ישראל ימים רבים ושם אשתו שרה ושם בניו יאיר ואבנר; ויקומו אנשים מישראל ויקהלו על בנימין ויאמרו להפילו ויתמודדו עליו זה ארבע פעמים ולא יכלו לו; ויהי ה' את בנימין נתניהו והאיש הולך וגדל בכל אשר יפנה יצליח; ויפתח נתניהו את השמיים ואת השווקים, את האבטלה נתץ ואת האינפלציה שרף באש; ואת התמ"ג העלה מעלה ויעש אקזיטים ככוכבי שמים לרוב וילך בצוללות גרמניא; וכל מלכי הארץ מבקשים את פני בנימין לראותו ולשמוע דברו כי גדול האיש בעיניהם מכל אשר התהלך לפניו על פני האדמה;
ויאספו אנשי מדון אל בלפור ויזעקו אל בן בן ציון השכם והערב ויאמרו: צא צא איש הדמים המושחת המפלג ובן הבליעל; וישנאו אותו בלבם לאמור, המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו; וישטמהו עוד על דבר סיגריו ושמפניותיו ולא יכלו דברו לשלום ויהיו לו לשטן ולמוקש כל הימים;
ויאיר בן יוסף איש לפידות מתנשא לאמור אני אמלוך; ויקשור על בנימין בן בן-ציון בירושלים; וישלח אל שר הצבא רב אלוף כנען בנימין הגנצי לאמור, לכה והיית לנו לראש ולקצין ונלחמה בבנימין בן בן-ציון; ויען בנימין הגנצי לאמור, אם ייתן ה' את בן בן-ציון לפני והייתי לכם לשר ולראש וחצי המלכות תתנו לפני; וישב יאיר איש לפידות דבר את גנץ ויאמר טוב הדבר בעיני; ויכרתו ברית ויאכלו וישתו ויחרפו את נתניהו לאמור, מי הוא זה ואיזה הוא בן-ציון כי נעבדנו; ויהי כי גבה ליבם ויוסיפו עוד דבר: מי ייתן את העם הזה בידינו והסרנו את את ראש נתניהו מעליו ונתנהו לחיית הארץ, לעוף השמיים ולבהמת האופוזיציה;
אז יחלק העם ישראל לחצי; חצי העם היה אחרי בנימין הגנצי להמליכו והחצי את בנימין בן בן-ציון נתניהו; ויאסף כל איש שמאל כל איש מצוק ומר נפש על בן בן-ציון להלחם בו. וייצעק איש ישראל אל בנימין הגנצי מרמת אביב, מבוגרשוב ומארסוף; ויתקבצו אתם משה אלוף יעלון וגבי אלוף אשכנז וניסנקורן זקן הועדים ויתקעו בשופר ותרעש הארץ ותהום עד למאוד;
ויפקוד ביום ההוא בנימין הגנצי עשתי-עשר מאות אלפים מאיש ישראל למערכה; וימלאו אנשיו את המדיה, וירבו כתביהם כחול אשר על שפת הים ולאסטרטגיהם ולדולריהם אין מספר; וישאל בנימין הגנצי בחוזים, בנביאים ובסוקרים לאמור – האעלה למלחמה בנתניהו אם אחדל. ויענוהו הסוקרים: עלה ונתן ה' בידך; והוא לא ידע כי רוח שקר נתן עם ישראל ביד סוקריו, כי מאת ה' היה הדבר למען הפילם ביד נתניהו לחזק את ליבם להלחם עמו למען החרימם לבלתי היות להם תקומה וקואליציה;
ויתראו גנץ ונתניהו פנים בירושלים אשר ליהודה ותעל המערכה ביום ההוא; וייצעק איש נפתלי לעלות לבדו למלחמה ולא שמע בקול נביאי ה' וירם יד בקהל ה' לפרוץ פרץ ויפול בשדה הוא וכל עמו אתו; ויהי לעת ערב ותעבור הרינה במחנה לאמור: היכה לפיד באלפיו וגנץ ברבבותיו; אז עשה גנץ את הבמה לעלות בה ויעמוד ויקרא קבל עם בקול גדול, אני מלכתי וישם נזר המלוכה בראשו וחמישים מאבטחים רצים לפני מרכבתו; ויריעו העם תרועה גדולה ויתקעו בחצוצרות ויעמדו לאלפיהם ולדגליהם וישמחו שמחה גדולה ויעשו עולות ושלמים ויקומו לצחק;
ויהי באשמורת הבוקר והנה רץ איש מן הקלפי ויבא אל שער היכל האולפן השקוף ודפיו קרועים ואפר על ראשו והוא אבל וחפוי ראש; ויקרב המבשר וישא קולו לאמור: נס גנץ לפני נתניהו וגם מגפה גדולה היתה בשמאל וגם אורלי אשת לוי ומשה הפייגליני אבדו וגם הקואליציה והתקציבים נלקחו; ויהי כהזכירו את הקואליציה ואת התקציבים ותזעק התקשורת זעקה מרה ותעל שוועת השמאל השמימה;
ויושע ה' את בנימין בן בן-ציון נתניהו ביום ההוא וילכוד את המלוכה על ישראל בחמישית ותינשא מלכותו מעל כל המלכים אשר היו לפניו; וכל דברי נתניהו וגדולתו אשר עשה, אשר העלה את דירוג האשראי ואשר הביא את הגז מן הים אל היבשה - הלא הם .כתובים על ספר דברי הימין למלכי ישראל; וימלוך בנימין בן בן-ציון על ישראל עד היום הזה ותשקוט הארץ 40 דקה;
______________________________

The chronicles of Netanyahu

There was a man in Israel named Benjamin son of Ben-Zion Netanyahu, a Jaminite (also: a rightist). And Benjamin smote Simon the Peresite (also: the Persian) and saved Israel from Peres (i.e. the 1996 elections). And he ruled over Israel for many years and his wife's name was Sarah and his sons' names were Jair and Abner. And men from Israel rose and gathered against Benjamin and wanted to topple him and they contested against him four times and failed. And the Lord was with Benjamin Netanyahu and the man grew greater and greater and succeeded in everything he did. And Netanyahu opened the heavens (i.e. the open skies policy) and the markets (i.e. the free market policy) and smashed the unemployment and burned the inflation with fire and raised the GDP higher and higher and made exits as many as the stars in the heavens and bought submarines from Germania. And all the kings of the world wanted to meet Benjamin, to see him and hear his word because great was the man in their eyes, greater then all the men who walked the earth before him.

And people of strife gathered at Balfour (i.e. the anti-Bibi demos) and shouted at the son of Ben-Zion day and night saying "Come out, come out, you man of blood, you corrupt and divisive and wicked man". And they hated him in their hearts saying "Who are you to rule over us? Who are you to lord us?". And they despised him even more because of his cigars and champagnes. And they were not able to say any positive thing about him and they were an adversary and rival to him all the time.

And Jair son of Joseph, a man from Lapidot (i.e. Yair Lapid), was arrogant saying "I will be king". And he conspired against Benjamin son of Ben-Zion in Jerusalem. And he sent an epistle to the lord of the military, arch chief of Canaan, Benjamin the Gantzite saying "Go forth and be our leader and general so we can fight Benjamin son of Ben-Zion". And Benjamin the Ganzite answered saying "If the Lord will deliver the son of Ben-Zion to me I will be your ruler and leader and you will give me half of the kingdom". And Jair, the man from Lapidot, answered Gantz saying "Good is the thing in my eyes". And they formed an alliance and ate and drank and cursed Netanyahu saying "Who is he and who is this son of Ben-Zion that we should be his servants?" And because they were arrogant they also said "May the people be in our hands so we can remove the head of Netanyahu from them and give him to the animal of the land, the bird of the heavens and the beast of the opposition.

Then the people were divided: half of the people wanted Benjamin the Gantzite to be king while the other half wanted Benjamin son of Ben-Zion Netanyahu. And every leftist, distressed, bitter person gathered against the son of Ben-Zion in order to fight him. And the elites of Israel cried out to Benjamin the Gantzite from Ramat Aviv (a wealthy neighborhood in northern Tel-Aviv), Bugrashov (a street in central Tel-Aviv) and Arsuf (a wealthy village north of Tel-Aviv). And gathered with them were Moses the chieftain of Yaalon and Gabby the chieftain of Ashkenaz and Nissenkorn the elder of the workers union (i.e. Histadrut). And they blew the trumpet and the land rumbled and shook very much.

And on that day Benjamin the Gantzite enlisted eleven thousand people from Israel for the battle. And his people filled the media, and their reporters were as many as the sand that is on the beach, and their strategists and dollars were countless. And Benjamin the Gantzite asked the seers and prophets and pollstets saying "Should I go up to fight Netanyahu or should I not?". And the pollsters answered him "Go up, for the Lord is with you". And he did not know that a spirit of falsehood was given to the pollsters by the people of Israel, because this was from the Lord, for to bring them down at the hand of Netanyahu and strengthen their heart so they will fight him in order that they will be destroyed and will have no revival and coalition.

And Gantz and Netanyahu faced off in Jerusalem which is in Judah and the battle started on that day. And a man from Naftali (i.e. Naftali Bennett) went up to the battle alone for he did not listen to the prophets of the Lord and struck the congregation of the Lord (i.e. the orthodox) and broke through them (i.e. left the Jewish Home) so he and all the people that were with him fell in battle. And it was evening when joy spread through the camp saying "Lapid struck with his thousands and Gantz with his tens of thousands". Then Gantz erected the stage (also: alter) and went up on it, stood and - in the presence of a great crowed - cried out with a loud voice "I am king!". And he put the crown of kingship on his head and fifty bodyguards were running in front of his chariot. And the people cheered a great cheer and blew the trumpets and stood in their thousands with their flags and were very happy and sacrificed burnt and peace offerings and they rose up and mocked their rivals.

And it was on the morning watch when - behold! - a man ran from the ballot to the gates of the temple of the transparent studio with his scrolls torn and soil on his head and he is in mourning and his head is hanging low. And the messenger was near the studio when he raised his voice and said "Gantz fled from before Netanyahu and a great plague has hit the Left and also Orly the Levite woman and Moses the Feiglinite have perished and also the coalition and the budgets have been taken". And it was when he mentioned the coalition and the budgets that the media cried out a bitter cry and the Left's shout went up to the heavens.

And the Lord saved Benjamin son of Ben-Zion Netanyahu on that day and he seized the kingship over Israel for the fifth time and his kingship lasted longer than the kings who were before him. And all the words of Netanyahu and the great things he did - like raising the credit rate and the gas he brought from the sea to the land - are written in the Book of Chronicles of the Rightist Kings of Israel. And Benjamin son of Ben-Zion Netanyahu reigned until this day and the land was quiet for forty minutes.


We have lots of ideas, but we need more resources to be even more effective. Please donate today to help get the message out and to help defend Israel.

EoZ Book:"Protocols: Exposing Modern Antisemitism"

Printfriendly

EoZTV Podcast

Podcast URL

Subscribe in podnovaSubscribe with FeedlyAdd to netvibes
addtomyyahoo4Subscribe with SubToMe

search eoz

comments

Speaking

translate

E-Book

For $18 donation








Sample Text

EoZ's Most Popular Posts in recent years

Hasbys!

Elder of Ziyon - حـكـيـم صـهـيـون



This blog may be a labor of love for me, but it takes a lot of effort, time and money. For over 14 years and 30,000 articles I have been providing accurate, original news that would have remained unnoticed. I've written hundreds of scoops and sometimes my reporting ends up making a real difference. I appreciate any donations you can give to keep this blog going.

Donate!

Donate to fight for Israel!

Monthly subscription:
Payment options


One time donation:

subscribe via email

Follow EoZ on Twitter!

Interesting Blogs

Categories

#PayForSlay Abbas liar Academic fraud administrivia al-Qaeda algeria Alice Walker American Jews AmericanZionism Amnesty Amnesty 2022 analysis anti-semitism anti-Zionism antisemitism apartheid Arab antisemitism arab refugees Arafat archaeology Ari Fuld art Ashrawi ASHREI B'tselem bahrain Balfour bbc BDS BDSFail Bedouin Beitunia beoz Bernie Sanders Biden history Birthright book review Brant Rosen breaking the silence CAIR Campus antisemitism Cardozo cartoon of the day CEDAW Chakindas Chanukah Christians circumcision CJ Werleman Clark Kent coexistence Comix Community Standards conspiracy theories COVID-19 Cyprus Daled Amos Daphne Anson David Applebaum Davis report DCI-P Divest This double standards Egypt Elder gets results ElderToons Electronic Intifada Ellen Horowitz Embassy EoZ Trump symposium eoz-symposium EoZNews eoztv Erekat Erekat lung transplant EU Euro-Mid Observer European antisemitism Facebook Facebook jail Fake Civilians 2014 Fake Civilians 2019 Farrakhan Fatah featured Features Fervent Embrace fisking flood libel flotilla Forest Rain Forward free gaza freedom of press palestinian style future martyr Gary Spedding gaza Gaza Platform George Galloway George Soros German Jewry Ghassan Daghlas gideon levy gilad shalit gisha Goldstone Report Good news Grapel Guardian guest post gunness Haaretz Hadassah hamas Hamas war crimes Hananya Naftali hasbara Hasby 2014 Hasby 2016 Hasby 2018 hate speech Hebron helen thomas hezbollah history Hizballah Holocaust Holocaust denial honor killing HRW Human Rights Humanitarian crisis humor Hypocrisy ICRC IDF IfNotNow IJ Benjamin Ilan Pappe Ilhan Omar impossible peace incitement indigenous Indonesia infographic international law interview intransigence iran Iraq Islamic Judeophobia Islamism Israel Loves America Israeli culture Israeli high-tech J Street jabalya James Zogby jeremy bowen Jerusalem jewish fiction Jewish Voice for Peace jihad jimmy carter Joe Biden John Kerry jokes jonathan cook Jordan Joseph Massad Juan Cole Judaism Judea-Samaria Judean Rose Judith Butler Kairos Karl Vick Keith Ellison ken roth khalid amayreh Khaybar Know How to Answer Lebanon leftists Linda Sarsour Linkdump lumish mahmoud zahar Mairav Zonszein Malaysia Marc Lamont Hill Marjorie Taylor Greene max blumenthal Mazen Adi McGraw-Hill media bias Methodist Michael Lynk Michael Ross Miftah Missionaries moderate Islam Mohammed Assaf Mondoweiss moonbats Morocco Mudar Zahran music Muslim Brotherhood Naftali Bennett Nakba Nan Greer Nasser al-Lahham Nation of Islam Natural gas Nazi Netanyahu News nftp NGO Nick Cannon NIF Noah Phillips norpac NSU Matrix NYT Occupation offbeat olive oil Omar Barghouti Omri Boehm Only in Israel Opinion oxfam PA corruption PalArab lies Palestine Papers pallywood pchr PCUSA Peace Now Peter Beinart Petra MB philosophy poetry Poland poll Poster Preoccupied Prisoners propaganda Proud to be Zionist Puar Purim purimshpiel Putin Qaradawi Qassam calendar Quora Rafah Ray Hanania real liberals RealJerusalemStreets reference Reuters Richard Falk Richard Landes Richard Silverstein Right of return Rivkah Lambert Adler Robert Werdine rogel alpher roger cohen roger waters Rutgers Saeb Erekat Sarah Schulman Saudi Arabia saudi vice self-death self-death palestinians Seth Rogen settlements sex crimes SFSU shechita sheikh tamimi Shelly Yachimovich Shujaiyeh Simchat Torah Simona Sharoni SodaStream South Africa Sovereignty Speech stamps Superman Syria Tarabin Temple Mount Terrorism This is Zionism Thomas Friedman Tlaib TOI Tomer Ilan Trump Trump Lame Duck Test Tunisia Turkey UAE Accord UCI UK UN UNDP unesco unhrc UNICEF United Arab Emirates Unity unrwa UNRWA hate unrwa reports UNRWA-USA unwra vaccination Varda Vic Rosenthal Washington wikileaks Winstanley work accident X-washing Y. Ben-David Yemen YMikarov zahran Ziesel zionist attack zoo Zionophobia Ziophobia Zvi

Best posts of the past 6 months

 


A new, better definition of antisemitism


Blog Archive